Zorgbemiddeling

NL
 

Zorgbemiddeling

Zorgbemiddeling

De afdeling zorgbemiddeling van Sint Jacob geeft zorginhoudelijke informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Voor de Jacobkliniek betekent dit dat als u aangemeld wordt voor revalidatie de zorgadviseurs u doorbemiddelen naar een van onze verpleegafdelingen.

Tijdens uw verblijf kunt u bij hen terecht voor vragen over onder andere thuiszorg, persoonsalarmering, en aanvragen van medische hulpmiddelen (oa zuurstof) thuis. Als u thuiszorg nodig heeft bij ontslag wordt dit door Zorgbemiddeling voor u geregeld.

Als blijkt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is dan begeleiden zij u en uw familie/ naasten bij het vinden van een passende plek in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.

Zorgbemiddeling is gehuisvest op de 1e etage van de JacobKliniek, kamer 110 en is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Telefoonnummer           : 023- 892 2980

Email   : zorgbemiddeling@sintjacob.nl

Aanvragen zorg indicatie:

In het MDO wordt met verschillende behandelaren besproken of er een zorg indicatie nodig is om in een verpleeghuis opgenomen te worden. Dit wordt uitgebreid met u en uw familie besproken tijdens het CPG gesprek. De indicatie aanvraag wordt bij CIZ ingediend en het CIZ bepaalt of u in aanmerking komt voor een zorgindicatie. De uitslag hiervan is ongeveer 1 tot 2 weken.

Het is mogelijk om een huis van voorkeur op te geven zodat we daar rekening mee kunnen houden. Als er in de zorginstelling waar u naartoe wilt nog geen plaats is, is het noodzaak om te overbruggen in een andere zorginstelling waar op dat moment wel plaats is. In sommige gevallen is het mogelijk om thuis te overbruggen met thuiszorg.

Een rondleiding in de door u gekozen zorginstelling is mogelijk. Wij kunnen u helpen bij het maken van een afspraak.

 

Ruud Beun & Saskia Ruigrok

Kim van der Heide & Petra van Noort