Uw ontslag

NL
 

Uw ontslag

Samen werken we toe naar uw ontslag:

De ontslag datum wordt tijdens het MDO bepaald en met u besproken tijdens het CPG gesprek.

Thuiszorg:

Er kan thuiszorg voor u worden aangevraagd. In welke mate dit nodig is en welke organisatie uw voorkeur heeft kunt u bespreken met uw revalidatie coach. Zorgbemiddeling zal voor u de thuiszorg aanvragen.

Als eventuele overplaatsing naar een andere instelling noodzakelijk is kan Zorgbemiddeling u daarbij helpen.

Huishoudelijk hulp:

Dit vraagt u zelf aan bij de gemeente. Indien nodig kan de maatschappelijk werker u hierbij helpen.

Aanvraag hulpmiddelen:

Als u in de thuissituatie hulpmiddelen nodig heeft kan de ergotherapeut u helpen om deze aan te vragen.

Status voor ontslag:

Uw conditie bij ontlsag zal nog niet op het niveau zijn van voor de behandeling van uw ziekte, operatie of klacht. Revalideren gaat vaak thuis gewoon verder.

De dag van ontslag:

De kamer moet voor 10:00uur worden verlaten. Uw pasje levert u in bij de receptie en de halsbel laat u op de kamer liggen.

U krijgt een envelop mee met daarin de volgende papieren:

  • Medische brief voor uw eigen huisarts
  • Medicatielijst om uw herhaal medicatie te kunnen halen of laten bezorgen door de apotheek.
  • Eventueel verwijsbrief van de fysiotherapie of ergotherapie
  • Eventueel zorgoverdracht voor de thuiszorg

Vergeet deze papieren niet mee te nemen voordat u de JacobKliniek verlaat.

Heeft u een rolstoel nodig bij ontslag?

Dan kunt u die lenen bij Medipoint of u kent deze lenen bij de receptie. De aangepaste rolstoel die u van de Jacobkliniek heeft gekregen, mag u niet meenemen bij ontslag. Deze mag op de kamer blijven.

Aanvragen zorg indicatie:

In het MDO wordt met verschillende behandelaren besproken of er een zorg indicatie nodig is om in een verpleeghuis opgenomen te worden. Dit wordt uitgebreid met u en uw familie besproken tijdens het CPG gesprek. De indicatie aanvraag wordt bij CIZ ingediend en het CIZ bepaalt of u in aanmerking komt voor een zorgindicatie. De uitslag hiervan is ongeveer 1 tot 2 weken.

Het is mogelijk om een huis van voorkeur op te geven zodat we daar rekening mee kunnen houden. Als er in de zorginstelling waar u naartoe wilt nog geen plaats is, is het noodzaak om te overbruggen in een andere zorginstelling waar op dat moment wel plaats is. In sommige gevallen is het mogelijk om thuis te overbruggen met thuiszorg.

Een rondleiding in de door u gekozen zorginstelling is mogelijk. Wij kunnen u helpen bij het maken van een afspraak.