De revalidatie

NL
 

De revalidatie

De eerste dagen:

De dag van opname wordt u welkom geheten door het verplegend personeel. Hij of zij zal met u een kort gesprek voeren om elkaar beter te leren kennen.

Op de dag van opname wordt er een zogenoemde 1e blik gedaan door de ergotherapie en fysiotherapie en waar mogelijk sluit de verpleging ook aan. Tijdens deze eerste blik kijken we naast lig- en zitadviezen, hoe u het beste geholpen kunt worden tijdens de transfer in en uit bed, het van houding veranderen in bed en de toiletgang. Indien nodig wordt een rolstoel opgemeten en een loophulpmiddel geadviseerd. Deze eerste blik wordt gedaan tussen 12.30-13.00. Wij verzoeken u om deze tijd op uw kamer te blijven tot de genoemde disciplines zijn geweest.

Op de eerste zondag na uw opname dag is er een informatie bijeenkomst waar nog meer wordt verteld over het revalideren in de JacobKliniek.

Binnen de eerste tien dagen zal er een MDO plaatsvinden.

Er staat een team van professionals voor u klaar. Sommige van ons ziet u iedere dag, andere minder vaak. Dit is afhankelijk van uw zorg en revalidatie.

Wij werken met het uitgangspunt dat u veilig en verantwoord kan terugkeren naar huis.