Wat is revalidatie?

NL
 

Wat is revalidatie?

De eerste dagen:

De dag van opname wordt u welkom geheten door het verplegend personeel. Hij of zij zal met u een kort gesprek voeren om elkaar beter te leren kennen.

Op de dag van opname wordt er een zogenoemde eerste blik gedaan door de ergotherapie en fysiotherapie en waar mogelijk sluit de verpleging ook aan. Tijdens deze eerste blik kijken we naast lig- en zitadviezen, hoe u het beste geholpen kunt worden tijdens de transfer in en uit bed, het van houding veranderen in bed en de toiletgang. Indien nodig wordt een rolstoel opgemeten en een loophulpmiddel geadviseerd. Deze eerste blik wordt gedaan tussen 12.00-13.00. Wij verzoeken u om deze tijd op uw kamer te blijven tot de genoemde disciplines zijn geweest. Indien gewenst krijgt u deze dag uw lunch op uw kamer.

Om de week op zondagochtend is er een informatie bijeenkomst waar nog meer wordt verteld over het revalideren in de JacobKliniek. Vraagt u bij de clusterverantwoordelijke na wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt.

In de eerste week van uw revalidatie zal er een MDO plaatsvinden.

In MDO wordt bepaald welke disciplines er betrokken worden bij uw revalidatie. Sommige van ons ziet u iedere dag, andere minder vaak. Dit is afhankelijk van uw zorg en revalidatie.

Onze visie is; Alles is revalideren. Dit betekent dat u de hele dag werkt aan het vergroten van uw zelfstandigheid en waar u hulp bij nodig heeft zullen wij er voor u zijn. 

Daarnaast werken wij met het uitgangspunt dat u veilig en verantwoord kan terugkeren naar huis, met of zonder hulpmiddel en/of thuiszorg, zodat u met een verwijzing thuis verder kan revalideren.