NL
 

Per 1-1-2020 heeft u wettelijk gezien recht op inzage in uw zorgdossier.

Wanneer u bij ons opgenomen wordt zal het verplegend personeel u vragen of u behoefte heeft om uw dossier in te zien. U kunt via het dossier vragen stellen aan het verplegend personeel (geen andere behandelaren, dat komt aanbod in het CPG gesprek).

Als u inzage wilt krijgen in uw dossier, krijgt u van de verpleging een uitnodiging via de email, of een formulier met daarop 1x een unieke code, die alleen aan u 1x wordt uitgegeven.

In deze uitnodiging staan de vervolg stappen die u dient te nemen voordat u inzage kan krijgen in uw dossier.

Alleen u heeft dat recht. Mocht uw familie en of bekende inzage willen in uw dossier, dat zullen deze aan u toestemming moeten vragen.

Bent u zelf niet in de positie om hierover te beslissen, u kunt een formulier bij de verpleging opvragen om er voor te zorgen dat u wettelijk vertegenwoordiger / eerste contactpersoon  inzage kan krijgen in uw dossier.

Het is verplicht dat u en uw contactpersoon hiervoor tekenen.